Spännande med äldre byggnationer

Jag tycker det är väldigt spännande med äldre byggnationer och Brandstationen i Södra Sandby är ett exempel på en sådan. Stationen byggdes ca 1935 och var insprängd för att kunna fungera som skyddsrum. Stationen lades ner 1964.

Bra att man låter en del av det ”gamla” finnas kvar och att man inte bara bygger nytt.