Projektet avslutat

Under tre år har jag via en fotodokumentär följt en ombyggnad av centrum i min hemby, Södra Sandby. I augusti blev arbetet i princip färdigt och så även mitt projekt. Det blev totalt 487 foton över 4000 besökare. Jag blev väldigt nöjd med projektet.
I och med att detsamma nu är avslutat så har flyttat sidan så att den då inte är synlig via en banner på första sidan.

Du hittar nu sidan under Övrigt eller genom att klicka HÄR.