Att använda LoMi Medias bilder

Om du vill publicera någon eller några av LoMi Medias bilder kan detta göras gratis med dock krävs tillstånd från mig. Hör av dig till info@lomimedia.nu  Dock vill jag att det tydligt framgår att fotograf är LoMi Media. Till exempel kan ni skriva: Foto: LoMi Media, Foto: www.lomimedia.nu. Publiceras bilden eller bilder i sociala medier så tagga LoMi Media. På Facebook och Instagram skriver du Foto @lomimedia och på Twitter Foto: @lomi_media..

Tack på förhand

LoMi Media
Micke Dahl

If you want to publish any or all of LoMi Media’s pictures, this can be done with permission and it´s free. Contact me at info@lomimedia.nu However, I want to make it clear that the photographer is LoMi Media. For example, you can write: Photo: LoMi Media, Photo: www.lomimedia.nu. If the image or pictures are published in social media then tag LoMi Media. On Facebook and Instagram you write Photo @lomimedia and on Twitter Photo: @lomi_media.

LoMi Media
Micke Dahl