Att använda LoMi Medias bilder

Om du vill publicera någon eller några av LoMi Medias bilder är detta tillåtet. Dock vill jag att det tydligt framgår att fotograf är LoMi Media. Till exempel kan ni skriva: Foto: LoMi Media, Foto: www.lomimedia.nu. Publiceras bilden eller bilder i sociala medier så tagga LoMi Media. På Facebook och Instagram skriver du Foto @lomimedia och på Twitter Foto: @lomi_media.

Om ni publicerar bilder från LoMi Media på er hemsida är jag tacksam om ni skickar ett mail till info@lomimedia.nu med länk till sidan där bilderna finns.

Tack på förhand

LoMi Media
Micke Dahl

If you want to publish some or LoMi Media’s photos, this is allowed. However, I want it to be clear that photographer is LoMi Media. For example, you can write: Photo: LoMi Media, Photo: www.lomimedia.nu. If the image or pictures are published on social media then tag LoMi Media. On Facebook and Instagram you write Photo @lomimedia and on Twitter Photo: @lomi_media.
If you publish pictures from LoMi Media on your website, I am grateful if you send an email to info@lomimedia.nu with a link to the page where the pictures are located.

LoMi Media
Micke Dahl